Het evolueren van de communicatie in uw directiekamer. Zaakjes die een grote invloed hebben met de bedrijfsprestaties | Management board

by Angela

De bedrijfscultuur bepaling de laatste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van bezoekers om onrealistische prestatiedoelen bij bereiken, zelfs doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, bezoekers en anderen vaak aanvragen „waar was het bestuur? “ Bestuurders zien het risico’s deze een slechte cultuur kan brengen, en herkennen hoe een sterke, gezonde cultuur een handelsbedrijf meer moet maken waardevol en veerkrachtig. Maar een cultuur met een handelsbedrijf kan moeilijk te beoordelen zijn, ook voor degenen die daarginds elke dag werken. Het is erg zelfs nog moeilijker voor bestuurders, die slechts beslist handvol keer per jaar bij het handelsbedrijf aanwezig zijn voor bestuursvergaderingen. Tijdens dat bijeenkomsten bezitten directeuren heel vaak contact met dezelfde geringe groep leidinggevenden op messcherp niveau, waarom hun visie op u bredere handelsbedrijf wordt beperkt. Dus hoe gaan regisseurs om met het begrijpen en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker ben, krijgen board meeting software zij het juist? Het is misschien niet verrassend dat voordelig tweederde (64%) van een directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel met hun interacties met u management om de cultuur te evalueren, hoewel veel minder regisseurs (32%) zeggen dat het een van de maximaal bruikbare benaderingen is. Wat vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen van werknemers. Bovenaan de lijst met de handigste statistieken voor u evalueren betreffende cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van het exitgesprek en 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na dezelfde bedrijfscrisis, karaf het gemakkelijk zijn vanwege te onderscheiden hoe soort factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan dit euvel. Het moeilijkste is door problemen vroegtijdig op bij sporen en te verhelpen voordat ze een crisis worden. Onze visie is dat bestuurders:

board management software

  • Dring aan op kwalitatieve plus kwantitatieve statistieken waarmee jij de cultuur van uw handelsbedrijf onder een knie kunt krijgen. De exacte statistieken die nuttig zullen bestaan, zullen tot op zekere hoogte, afhankelijk van u bedrijf, variëren. En de zijn eventueel geen statistieken die het management al rapporteert betreffende het bestuur. Neem dezelfde bredere kijk op hoeveel enig inzicht kan opleveren en u moet er zorg voor dragen dat u management dezelfde effectief dashboard gebruikt door informatie bij communiceren.
  • Ontmoet andere medewerkers vervolgens alleen senior executives. Senior executives beheersen de raad van bestuur een mening geven betreffende de toon aan de top, maar het is eveneens cruciaal om te bekijken hoe meerdere werknemers het bedrijf plus hun bijzonder rollen bekijken. Ze inslikken waardevolle perspectieven bieden bij het executive team plus op alsmede de ‚mood in the middle‘ indien de ‚buzz at bottom‘.
  • Verbind de stippen tussen het statistieken dat u krijgt en hoeveel u hoort, om erbij zien ofwel de verhalen consistent is. Soms liggen de echte problemen medio wat leidinggevenden en werknemers zeggen en wat een gegevens toestaan zien. Zoek naar en verken eventuele inconsistenties onder de twee.
  • Zorg ervoor dat cultuur een vast onderwerp ben op het agenda van de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek erbij maken, zorgt het ervoor dat het voor managers top ofwel mind blijft. En het benadrukt een waarde dat het bestuur aan de bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op u volledige bord. Veel bureaus wijzen delen van cultuurtoezicht toe aan verschillende commissies. De auditcommissie hoort misschien iets betreffende ethiek plus compliance, onderhand de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en prestaties van u compensatieplan. Zelfs bij de splitsing dienen het bredere onderwerp met de cultuur terugkomen op de agenda van de volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur karaf reële risico’s voor dezelfde bedrijf opleveren, of u nu gaan om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid ofwel bedrijfsprestaties. Wat precies volgens bestuurders de oorzaak van moeilijkheden in de cultuur? Over het algemeen denken regisseurs datgene de meest kritische bestanddelen voor dezelfde gezonde cultuur de toon aan de bovenkant plus de ‚gemoedstoestand in u midden‘ bestaan. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is de ermee ooit dat een ongepaste toon van u executive team bijdraagt aan problemen bij bedrijfscultuur. Toch het is niet alleen het C-suite deze een rol speelt; 79% zegt datgene de toon van het middenmanagement een bijdrage levert. Zesenzestig procent (66%) zijn het erover eens datgene gebrek betreffende communicatie en transparantie betreffende het bedrijfsvoering ook dezelfde rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van het bestuurders (74%) dat beslist te uitgestrekte focus op kortetermijnresultaten bijdraagt aan moeilijkheden met een bedrijfscultuur. Plus als wij kijken naar de eventuele verzakkingen bronnen met kortetermijndruk, later zegt vrijwel 60% betreffende de directeuren dat institutionele beleggers bij veel aandacht besteden aan de feest van het aandelen bij de korte termijn. Dit focus op kortetermijnprestaties plus het raken van prestatiedoelen in compensatieplannen kan eveneens bij bedrijven tot beroerd gedrag leiden. Tweederde (67%) van de directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot moeilijkheden met een cultuur.

Weitere Links:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: